Občanské sdružení Studený a Lipnice

O nás

    Spolek Pod Studencem vznikl transformací Občanského sdružení pod Studencem (dříve rovněž Občanské sdružení Studený a Lipnice). Poslání spolku je péče o kulturní dědictví, ochrana a zachování přírody, rozvoj dobrých mezilidských vztahů, kulturního a společenského života v obcích v okolí Studence na Českokamenicku, ale i v blízkém okolí.
 
    Hlavní činnosti spolku jsou:
Realizace projektů v oblasti péče o památky, péče o zdravé životní prostředí, projektů pro volnočasové aktivity veřejnosti.
Organizování společenských a kulturních akcí pro členy a veřejnost (zájezdy, výlety, kulturní vystoupení, společenské večery, besedy).
Sdružování podnětů a návrhů občanů k rozvoji pod Studenecka a Českokamenicka, spolupráce se spolky, obcemi a organizacemi podporující rozvoj venkova.
Osvětová a informační činnost – seznamování široké veřejnosti s historií a současností Podstudenecka a Českokamenicka prostřednictvím seminářů, přednášek a výstav a to i na mezinárodním poli. Dále díky tisku, internetu, popřípadě vlastního periodika a publikační činnost.
 


Dokumenty ke stažení

Poděkování


 

SPOLEK POD STUDENCEM

IČO: 270 56 864

Janáčkova 207
407 21 Česká Kamenice

mobil: 
+420 725 240 048
+420 776 224 829
+420 722 733 233

email: info@podstudencem.cz

Účet vedený v měně CZK (Česká Koruna) zřízen u Fio banka, a. s.:
č. ú.: 2900259180, kód banky: 2010  
IBAN: CZ0420 1000 0000 2900 259180   BIC: FIOBCZPPXXX

Účet vedený v měně EURO zřízen u Fio banka, a. s.:
č. ú.: 2001779561, kód banky: 2010
IBAN: CZ1220 1000 0000 2001 779561   BIC: FIOBCZPPXXX

Pokud máte zájem o členství v spolku, můžete přihlášky a veškeré informace o organizaci získat u paní Hany Michálkové - obchůdek Drobné předměty, Janáčkova 207, Česká Kamenice.

                Členem spolku se mohou stát všichni zájemci, kteří by se jakýmkoli způsobem chtěli zapojit do činnosti sdružení. Jedná se například o pořizování fotodokumentace, získávání starých fotografií či písemných pramenů o místních drobných památkách, grantovou problematiku, jednání s úřady, finanční příspěvky, získávání sponzorů, dodávky stavebního materiálu, fyzickou pomoc při opravách, osobní drobnou pomoc při činnosti spolku, apod.

                Členství ve Spolku Pod Studencem vzniká okamžikem podání přihlášky, schválení Valnou hromadou, a po zaplacení ročního registračního poplatku 200,- Kč. 

Bez Vaší spolupráce a pomoci se neobejdeme!


 

Kontaktní osoby:

Předsedkyně výkonného výboru: Jitka Tůmová

Opavská 2614, 415 01 Teplice
mobil: + 420 725 240 048

e-mail: tumova@podstudencem.cz


Místopředsedkyně výkonného výboru: Hana Michálková

Janáčkova 207, 407 21 Česká Kamenice
mobil: + 420 776 224 829

e-mail: michalkova@podstudencem.cz


Pokud Vás stránky pod Studencem zaujaly nebo se chcete dovědět více, napište nám na adresu info@podstudencem.cz

Přivítáme jakékoliv Vaše připomínky, dotazy a informace.

Děkujeme Vám všem, kteří na stránky přispějete zajímavými informacemi, připomínkami a také obrázky.